Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Andre særavtaler og bestemmelser

Andre særavtaler og bestemmelser

KAs Særavtale for ledere

1 Forankring, ikrafttredelse og varighet Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A. Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2019[...]
Les mer

Nord-Norge-uka

Nord- Norge uka er en administrativ bestemmelse som gir prester ansatt i Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer rett til en uke[...]
Les mer

Særavtale om kirkelige stillinger

Denne særavtalen omhandler blant annet bestemmelser om fritid (kap 2) og arbeidstid på leir (kap 4). Avtalen inneholder også noen andre[...]
Les mer

Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (Endringsavtalen).

Endringsavtalen inneholder bestemmelser om flyttegodtgjørelse, og mulige virkemidler som partene kan bli enige om å bruke ved endring av[...]
Les mer

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Særavtalen gjelder for arbeidstakere som oppholder seg i polare strøk i tjenesteøyemed. Avtalen følger statens «Særavtale om godtgjørelse ved[...]
Les mer