Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet)

Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet)

Underkategorier

Hovedavtale og medbestemmelse

Hovedavtalen og andre avtaler som regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, tillitsvalgtsordningen i Den norske kirke[...]
Se hele kategorien

Hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedtariffavtalen og andre avtaler som regulerer lønn og andre arbeidsvilkår, f.eks reise, arbeidstid, beredskap m.m.
Se hele kategorien

Andre arbeidsvilkår

Her finner du diverse saker vedrørende sider ved dine arbeidsvilkår.
Se hele kategorien

Bolig

Tjenesteboligordningen ble avviklet 1.9.2015. For dem som bor i tjenesteboliger med avtaler fra før denne datoen, gjelder vilkårene etter den[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Les mer

Foreløpig veiledning til særavtale om beredskap

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer