Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet)

Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet)

Underkategorier

Hovedavtale og medbestemmelse

Her finner du Hovedavtalen og andre avtaler som regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i Den norske kirke (rettssubjektet)[...]
Se hele kategorien

Hovedtariffavtale

Her finner du hovedtariffavtalen i Den norske kirke, den inneholder blant annet bestemmelser om lønn og pensjon, permisjonsrettigheter, ferie[...]
Se hele kategorien

Lønn, tilleggslønn, enkelttjenester, pensjon

Her finner du bestemmelser og veiledninger vedrørende lønn, enkelttjenester, vikaroppdrag og pensjon.
Se hele kategorien

Arbeidstid

Her finner du oversikt over avtaler og veiledninger knyttet til arbeidstid, fritid og leir
Se hele kategorien

Beredskap

Her finner du oversikt over avtaler og veiledninger knyttet til beredskap.
Se hele kategorien

Personalreglement og tjenesteordninger

Her finner du personalreglement for prester og andre ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) og tjenesteordning for menighetsprester[...]
Se hele kategorien

Arbeidstøy, tjenestedrakt

Her finner du oversikt over avtaler og bestemmelser om økonomisk tilskudd til prestekjole, vedlikehold av liturgiske klær med mer.
Se hele kategorien

Bolig, brensel og flyttegodtgjørelse

Her finner du oversikt over avtaler knyttet til flyttegodtgjørelse, tjenestebolig, brenselstilskudd, kulturhistorisk prestegård eller[...]
Se hele kategorien

Andre særavtaler og bestemmelser

Her finner du andre særavtaler og bestemmelser som ikke faller inn under øvrige kategorier. KAs særavtale for ledere,  Nord-Norge-uka[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Informasjon om boligordningen

Les mer

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Les mer