Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet)

Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet)

Underkategorier

Hovedavtale og medbestemmelse

Hovedavtalen og andre avtaler som regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, tillitsvalgtsordningen i Den norske kirke[...]
Se hele kategorien

Hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedtariffavtalen og andre avtaler som regulerer lønn og andre arbeidsvilkår, f.eks reise, arbeidstid, beredskap m.m.
Se hele kategorien

Lønn og andre arbeidsvilkår

Her finner du diverse saker vedrørende sider ved dine arbeidsvilkår, f.eks. lønn, pensjon og tjenesteordninger.
Se hele kategorien

Bolig

Tjenesteboligordningen ble avviklet 1.9.2015. Noen boliger er videreført. Her finner du div vilkår for gammel og ny ordning. For dem som bor i[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer