Forsiden < Aktuelt

Aktuelt

Månedens medlem juni

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Alderspensjonistene taper

– Regjeringen Solberg har spart 7,5 milliarder kroner på regulering av alderspensjonene i folketrygden, sa Unios sjeføkonom Erik Orskaug da han[...]
Les mer

Ledelse i lokalmenigheten

Lars Kristian Gjone, daglig leder og trosopplæringsleder i Lambertseter menighet var ikke sein med å gi sin respons da han så kurset Ledelse[...]
Les mer

Månedens medlem mai

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Hvilke konsekvenser får det hvis du jobber etter fylte 67 år?

Statens pensjonskasse har en artikkel som omhandler konsekvensene ved å jobbe etter fylte 67 år, hvis du er født i 1953 eller tidligere. Du kan[...]
Les mer

Arbeidstidsavtalene revideres

Arbeidstidsavtalene for menighetsprester og lederavtalene for proster og andre prester i ledende stilling er revidert. En viktigt del av disse[...]
Les mer

Når presten rammes – sorg og uventet død

Den danske TV-serien Herrens veje har rettet søkelyset mot mange sider av prestens arbeid og liv. Etiske dilemmaer, kirkelig virksomhet, familieliv[...]
Les mer

Månedens medlem april

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Møt presten som var konsulent på «Herrens veier»

I anledning andre sesong av den danske serien «Herrens veier» har vi fått låne et intervju som Den danske Præsteforening gjorde med[...]
Les mer

Strategi for etter- og videreutdanning

Vedtatt av Presteforeningens representantskap 13.3.2019 Presteforeningen anser livslang læring og vedlikehold og utvikling av egen yrkeskompetanse[...]
Les mer