KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.
Den inneholder blant annet bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse, herunder de tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter.

Avtalen gjaldt opprinnelig for perioden 1. januar til 31. desember 2017, men er ved flere anledninger videreført.  Avtalen gjelder nå til 31.12.2021.

I tillegg til hovedavtalen er det inngått en tilpasningsavtale som gir nærmere bestemmelser for hvordan avtalen skal praktiseres i Den norske kirke (rettssubjektet), og en egen avtale om tillitsvalgtordningen i Den norske kirke (rettssubjektet).

Hovedavtalen og tilleggsbestemmelser for rettssubjektet Den norske kirke

Hovedavtalen for KA, inkludert tilleggsavtalen for Den norske kirke (rettssubjektet) Her finner du Hovedavtalen og tilleggsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke sammenstilt. Tilleggsavtalens supplerende bestemmelser og erstatningsbestemmelser er lagt inn sammen med de aktuelle paragrafene i hovedavtalen for å gi leseren bedre oversikt. Særlig nyttig for deg som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.
HA med tilleggsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke Presteforeningens sammenstilte dokument (PDF) til bruk for tillitsvalgte i rettssubjektet Den norske kirke. Tilleggsbestemmelser som gjelder rDnk er bakt inn i den løpende teksten og bestemmelser som ikke gjelder rDnk er tatt ut.
Hovedavtalen i KA Lenke til Hovedavtalen på KAs hjemmesider, uten tilleggsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke.
Tilpasningsavtale til HA for rettssubjektet Den norske kirke Tilpasningsavtalen gir nærmere bestemmelser om hvordan HA skal praktiseres i rettssubjektet Den norske kirke.
Veiledning til hovedavtalen Lenke til veiledningen på KAs hjemmesider.