Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Hovedavtale og medbestemmelse < Oversikt over tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske Kirke

Oversikt over tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske Kirke

Her finner du informasjon om tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske kirke.