Forsiden < Husleie for presteboliger (gammel boligordning)

Husleie for presteboliger (gammel boligordning)

Østre Toten prestegård, Hoff

Dette gjelder prester som fortsatt bor i tjenestebolig fra før 01.09.2015. Husleien skal være kr 3 952 per måned fra 1. januar 2017. For enkelte boliger kan det av særlige grunner fastsettes lavere husleie. Denne skal være på kr 1 900,- per måned.

Satsene for husleie reguleres årlig. Kulturdepartementet instruer OVF om hvordan reguleringen skal skje, og deretter blir bispedømmekontorene informert.