Forsiden < Hovedtariffavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Hovedtariffavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten.

Hovedtariffavtale 2016-2018 for KAs tariffområde utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Dokumenter

Hovedtariffavtalen for KAs tariffområde (pdf-fil)