Forsiden < PF mener < Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Kirkerådet 2016-2020, foto: Kirken.no

Presteforeningens sentralstyre avga 15.11.2017 høringsuttalelse om Kirkerådets sammensetning.