Forsiden < Høringssvar: Veien til vigslet tjeneste (Bispemøtet)

Høringssvar: Veien til vigslet tjeneste (Bispemøtet)

Foto: Kristianne Marøy

Presteforeningens sentralstyre avga 25.september 2017 høringsuttalelse om Bispemøtets vigslingsforberedende program «Veien til vigslet tjeneste».