Forsiden < PF mener < Høringsuttalelser - kirke < Høring: Regler om Kirkelig utdanningssenter i nord

Høring: Regler om Kirkelig utdanningssenter i nord

Presteforeningen har uttalt seg følgende om Regler for Kirkelig utdanningssenter i nord.