Forsiden < PF mener < Høringsuttalelser - kirke < Høring: Elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke

Høring: Elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke

 

Presteforeningens representantskap avgav 9. mars høringsuttalelse om Elektronisk innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

Dokumenter

Dokument