Forsiden < PF mener < Høringsuttalelser - kirke < Høring: Dåp i Den norske kirke

Høring: Dåp i Den norske kirke

Foto: Kristianne Marøy

Presteforeningen gav 9.12.2015 et svar til Kirkerådets høring om revisjon av dåpsliturgien i Den norske kirke. Sentralstyret støtter intensjonen om å utarbeide en kortere, mindre ordrik dåpsliturgi som dramaturgisk fungerer bedre enn 2011-liturgien. Samtidig er PF uenig med Kirkerådet i at dåpsliturgien skal være et sted der kirken driver folkepedagogikk. Dåpen er en liturgisk handling, og liturgiens språk må derfor ha en handlende karakter.

Dokumenter

Høringsdokument dåpsliturgi
PFs høringssvar dåpsliturgi