Forsiden < Organisasjon < Organer og tillitsvalgte < Generalforsamling 2018, 12.-14.mars på Gardermoen

Generalforsamling 2018, 12.-14.mars på Gardermoen

Generalforsamlingen er avsluttet. Vedtakene publiseres når protokollen er klar.

Informasjon og sakspapirer

Presteforeningens generalforsamling 2018 finner sted på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen 12.-14.mars. Delegatene møtes under mottoet «Sammen i endring».

På denne siden vil du finne informasjon om GF 2018 etter hvert som den blir klar, sammen med aktuelle saker og dokumenter. De endelige saksdokumentene ble vedtatt av representantskapet i møte 6.-7.februar 2018. Se lenker nederst i saken.

Program med forbehold om endringer.

Delegater og påmelding

Hvem som er delegater til GF følger av PFs lover § 12 Generalforsamling: én representant fra hvert godkjent prosti-/faglag, tre representanter fra hvert lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre, to representanter for foreningens pensjonister, to studentrepresentanter fra hvert studentlag, og sentralstyrets medlemmer.

Per 30. jan 2018 er det 165 påmeldte delegater.

Påmeldingen gjelder også som hotellbestilling, og delegatene har mottatt informasjon om reisebestilling per epost.

Ta kontakt på pf@prest.no hvis det er spørsmål.

Saker til behandling

Delegatene gjøres oppmerksom på det foreslåtte forhandlingsreglementet, herunder frister for endringsforslag m.m.

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 1 Konstituering
Sak 2 Aktuell orientering
Sak 3 Melding om foreningens virksomhet 2015-2018
Sak 4 Revisjon av PFs lover
Sak 5 Strategi- og handlingsplan 2018-2021 -Her finner du VEDTATT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN
Sak 6 Valg

Program

Alle delegater vil få ferdig trykte sakspapirer når de kommer til generalforsamlingen.