Forsiden < Fag og profesjon < Fagutvalg og prosjektgrupper < Fagutvalg for proster (FAPR)

Fagutvalg for proster (FAPR)

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalget for proster har mandat til å arbeide for å fremme prostenes synspunkter innad i organisasjonen. Utvalget behandler saker fra de regionale faglagene, og er rådgivende organ for proster i lønnsspørsmål. Utvalget samarbeider med de regionale faglagene om saker som gjelder prostenes arbeidsvilkår. En viktig oppgave er å ivareta og utvikle prostenes kollegiale felleskap og å delta i utforming og gjennomføring av kompetanseutviklingsmoduler for proster.

 

Fagutvalget for proster (FAPR) har følgende medlemmer:

Torstein Lalim, Borg, leder og medlem av representantskapet
Brita Hardeberg, Nidaros
Ingeborg Matre, Møre
Roar Bredvei, Oslo

Stein Ovesen, vara, Hamar

Faglag:

Oslo: Berit Øksnes
Borg: Torstein Lalim
Hamar: Carl Philip Weisser
Tunsberg: Erik Haualand
Agder og Telemark: Gunnar Ellingsen
Stavanger: Ludvig Bjerkreim
Bjørgvin: Rolf Schanke Eikum
Møre: Svein Runde
Nidaros: Øystein Flø
Sør-Hålogaland: Jan Otto Fredwall
Nord-Hålogaland: Anne B. Skoglund

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for proster