Forsiden < Fag og profesjon < Fagutvalg og prosjektgrupper < Fagutvalg for fengselsprester (FAPK)

Fagutvalg for fengselsprester (FAPK)

Bredtveit fengsel, Oslo

Fagutvalget for prester i kriminalomsorgen (FAPK) er et organ for fengselsprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke.

Fagutvalg for prester i kriminalomsorgen (FAPK) består av følgende personer:

Kristin Holen Daae, leder
Harald Kjær, medlem
Anders Norman Harboe, medlem
Jo Inge Bolstad, medlem

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for prester i kriminalomsorgen