Forsiden < Fagutvalg

Fagutvalg

Foto: Kristianne Marøy

Presteforeningen har egne fagutvalg for noen grupper og arbeidsområder. Det gjelder proster, tilsatte i fellesråd og menighetsråd, tilsatte på bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat, helseprester, fengselsprester, studentprester og pensjonister, samt Fagutvalg for kjønn og likestilling.
Fagutvalgene er samlet i en egen kategori som du finner her.