Forsiden < Organisasjon < Organer og tillitsvalgte < Fagutvalgene < Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Kapellet ved sykehuset i Tromsø.

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) er Den norske kirkes presteforening (PF) sitt faglige organ for PF sine medlemmer blant prester ansatt i helsefeltet; særlig sykehus- og sykehjemsprester. FAPH skal fremme arbeidet for og blant helseprester i Den norske kirkes presteforening og ta opp saker som berører helseprestene (i Den norske kirke). FAPH godkjenner også spesialister i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor.

FAPH har følgende medlemmer:

Ellen Langlete Haga (leder), sykehusprest, Sykehuset Østfold
Ronny Heimli, sykehjemsprest, Bergen
Ingun Fossland, sykehusprest UNN
Håvard Ervik (sekretær), sykehusprest, Helse Møre og Romsdal