Forsiden < Fag og profesjon < Fagutvalg og prosjektgrupper < Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalget for pensjonister skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i Den norske kirke.

Medlemmer

Fagutvalget for pensjonister (FAPE) har følgende medlemmer:

Astrid Bjellebø Bayegan, leder og representant i representantskapet
Knut Engebu, nestleder
Berit M. Andersen, medlem
Anne Grete Hagen, medlem

Per Hostad, sekretær

Landslaget for Offentlige Pensjonister

Alle pensjonister som er medlem av PF, er også kollektivt innmeldt i Landslaget for Offentlige Pensjonister (LOP). Det oppfordres til at pensjonerte prester tar tillitsverv i LOP lokalt og aktiviserer seg i foreningens arbeid. LOP arbeider aktivt for å fremme interessene til pensjonister i offentlig sektor, utgir medlemsbladet Vi i LOP og har gode kurstilbud.

 

Lønns- og arbeidsvilkår for pensjonister

Etats-statistikken for år 2014 viser at pensjonister bidro med 43 årsverk i prestetjenesten. FAPE ser det som en av sine hovedoppgaver å sette fokus på at pensjonistgruppen bidrar vesentlig til å dekke tjenestemessige behov i kirken og må verdsettes i henhold til dette. Det må kunne forventes ryddige lønns- og arbeidsforhold også for pensjonister. En av fagutvalgets hovedoppgaver er å sørge for dette. Mye tyder på at praksis varierer en god del fra sted til sted og at det råder en del uklarhet på området, derfor er det utarbeidet en egen pensjonistveiledning.

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for pensjonister