Forsiden < Fag og profesjon < Fagutvalg og prosjektgrupper < Fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL)

Fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL)

FAKL er Presteforeningens organ i kjønns- og likestillingsspørsmål. Det skal fremme arbeidet for en aktiv kjønns- og likestillingspolitikk for prester og teologer i Den norske kirke.

Fagutvalget for kjønn og likestilling (FAKL) har følgende medlemmer:

Ingvild Osberg, leder
Annika Larsen, medlem
Bjarte Nese, medlem

Sekretær fra Presteforeningens sekretariat

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for kjønn og likestilling