Forsiden < Fagdag for prester i helsesektoren

Fagdag for prester i helsesektoren

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalg for prester i helsesektoren inviterer til

Fagdag torsdag 31. oktober 2019, Kirkens hus, Oslo,

Sett av dagen nå: Endelig program og invitasjon kommer.

 

Foreløpig program

Kl. 8.45 Morgenbønn

Aktuelt fra forskningsfronten. Presentasjon av prosjekter.

Det livssynsåpne sykehuset. Erfaringer med livssynshumanist, imam og kulturrådgiver

knyttet opp mot prestetjenesten.

Lunsj

Tverrfaglig samarbeid i institusjonen: Informasjonsflyt, dokumentasjon og journal.

Inkludert resultatene fra spørreundersøkelse om helseprestenes praksis på området

Diskusjon omkring praksis.

Orienteringer

–          Spesialprest i det livssynsåpne samfunn, etter- og videreutdanning oppstart april 2020

–          Landskonferansen for prester i helsesektoren, september 2020

–          Andre kommende arrangement

–          Arbeidet i FAPH

Kl. 18.00 Slutt

Påmelding til fagutvalg.faph@gmail.com innen 1. september.

Konferanseavgift på 500 kr betales direkte til Presteforeningen; konto nr 3000 32 18070.

Merk med: Eget navn, samt «Fagdag for prester i helsesektoren 31.10.19»

Ved behov for overnatting må dette ordnes av deltaker.

 

Musikalen ”Lazarus”

Det er også mulighet for å bli med på  Musikalen ”Lazarus” på Det norske teater  kl. 20. https://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/lazarus/

David Bowies musikal hadde premiere 2 måneder før hans død.

FAPH har reservert 20 billetter, a kr 555.

Påmelding til Anne Jørstad (anne.joerstad@online.no) innen 05.05.19.

Kostnaden til billetten kommer i tillegg til konferanseavgiften.

Ressurser