Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for 2018

Les mer

Nordisk Homiletikkonferanse 24.-25. august i København – konferansestipend

Les mer

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist 15. mars 2017

Les mer