Forsiden < Emneknagg (Utdanning)

Utdanning

Husk AKS-innmelding av lokalt studiearbeid

Les mer

Spørsmål og svar om sommervikariat og stiftspraksis

Les mer

Presten som rekrutteringsagent

Les mer

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist 15. mars 2017

Les mer

AKS – innmeldte kurs 2017

Les mer

Fra fagsjef til prost – en avskjedssamtale med Marit Bunkholt

Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender våren 2017

Les mer

Mastergrad: Prester i møte med mennesker med nyåndelige erfaringer

Les mer

Studiestøtte fra AKS – husk rapportering og innmelding

Les mer

Rapport fra fagdager for prester i helsesektoren

Les mer