Forsiden < Emneknagg (Trosopplæring)

Trosopplæring

Konferanserapport: Når kirke lykkes. UKT-konferansen 2018

Les mer

KIFO 25 år – Presteforeningen gratulerer

Les mer

Dagskurs IKO: Oppdag kirkerommet med alle sanser 23.1.2019

Les mer

Konferanse: Kirkens ansvar for barns rettigheter 8.1.2019

Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Les mer

Bibel og teologi i trosopplæringen

Les mer

Glimt fra konferanse om konfirmasjon

Les mer