Forsiden < Emneknagg (Tillitsvalgt)

Tillitsvalgt

Nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte 1.-2. november 2017

Les mer

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Les mer

Nye særavtaler i rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Prester, diakoner og kateketer vurderer å slå seg sammen til en organisasjon.

Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Les mer

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

GF 2018 – val av nytt sentralstyre

Les mer

Protokoll i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen

Les mer