Forsiden < Emneknagg (Taushetsplikt)

Taushetsplikt

Seminar: Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte

Les mer

Masteroppgave: Ingrid Løining Ørum: Presters taushetsplikt – innhold, grenser og rettslige konsekvenser

Les mer

Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Les mer

Taushetsplikt og avvergeplikt

Les mer

– Må snakke om taushetsplikt

Les mer