Seminarrapport: Den eksistensielle samtalen

Les mer

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist til arbeidsgiver 15. mars 2018

Les mer

«Chaplaincy på norsk» – ny konferanse 1. februar 2018

Les mer

Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Les mer