Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist til arbeidsgiver 15. mars 2018

Les mer

«Chaplaincy på norsk» – ny konferanse 1. februar 2018

Les mer

Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer