Forsiden < Emneknagg (Religion og samfunn)

Religion og samfunn

Kurs og konferanser våren 2019

Les mer

Konferanserapport: Når kirke lykkes. UKT-konferansen 2018

Les mer

Konferanserapport: Liturgisk pilegrimsreise – Leitourgia 2018 i Tønsberg

Les mer

«Når meningskrisen rammer», Religionspsykologisk seminar 25.oktober 2018

Les mer

KIFO 25 år – Presteforeningen gratulerer

Les mer

Konferanserapport: Religion, spiritualitet og mental helse

Les mer

Bokomtale: Global kristendom

Les mer

Seminar: Om stat og kirke i England og Wales i Norsk Selskap for Kirkerett 6.6.2019

Les mer

Broen til framtiden 2019. Klimakonferanse 22.3.2019

Les mer

Kirkerådets kulturkonferanse: Bibelen – bøkenes bok i bokåret 13.-14.3.2019

Les mer