Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Les mer

5. april 1942 – dagen da prestene la ned sitt embete

Les mer

Profesjonsetikk for prester – mars 2017

Les mer

Profesjonsetikk for prester

Les mer

Presten og mediene – til refleksjon og bevisstgjøring

Les mer

Fra fagsjef til prost – en avskjedssamtale med Marit Bunkholt

Les mer

Novemberkonferansen 2016: Makt til å forandre

Les mer

Rapport fra fagdager for prester i helsesektoren

Les mer

Masteroppgave: Relasjoner i forandring.

Les mer

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Les mer