Forsiden < Emneknagg (Profesjonsetikk)

Profesjonsetikk

Seminar: Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte

Les mer

Masteroppgave: Ingrid Løining Ørum: Presters taushetsplikt – innhold, grenser og rettslige konsekvenser

Les mer

Profesjonsetikk for prester

Les mer

5. april 1942 – dagen da prestene la ned sitt embete

Les mer

Profesjonsetikk for prester – mars 2017

Les mer

Presteforeningens arbeid med profesjonsetikk for prester

Les mer

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Les mer

Fra fagsjef til prost – en avskjedssamtale med Marit Bunkholt

Les mer

Novemberkonferansen 2016: Makt til å forandre

Les mer