Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Les mer

5. april 1942 – dagen da prestene la ned sitt embete

Les mer