Forsiden < Emneknagg (Prestetjeneste)

Prestetjeneste

Seminar: Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte

Les mer

Novemberkonferansen 2018: Ungdommens råskap

Les mer

Kirkerådet med e-bok om liturgiske klær

Les mer

Søk videreutdanning innen 15. september: Teologi og forkynnelse i høytidene og PKU

Les mer

Høringsuttalelse: NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

Les mer

Soknepresten – bidragsyter til ledelse?

Les mer

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for 2018

Les mer

Rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer

«Chaplaincy på norsk» – ny konferanse 1. februar 2018

Les mer