Forsiden < Emneknagg (Prestetjeneste)

Prestetjeneste

Høringsuttalelse: Personalreglement for Den norske kirke

Les mer

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for 2019

Les mer

Kurs og konferanser våren 2019

Les mer

Rekrutteringsmidler til Presteforeningen

Les mer

VID Stavanger 175 år. Presteforeningen gratulerer

Les mer

Høringsuttalelse – forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og døvepresttjenesten

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkeordning for Den norske kirke

Les mer

Høringsuttalelse: Ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene av tilskudd til menighetsprestetjeneste

Les mer

Novemberkonferansen 2018: Ungdommens råskap

Les mer

Seminar: Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte

Les mer