Forsiden < Emneknagg (Lønn)

Lønn

Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet)

Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Les mer

Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet)

Les mer

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

Les mer

Enighet i oppgjøret i staten

Les mer

Hovedtariffavtalen i staten

Les mer

Mellomoppgjøret for KA (fellesrådene m.m.) i havn

Les mer

Lønn for prester/teologer ansatt i kirkelige fellesråd og menighetsråd

Les mer