Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Les mer

Vikaravtalen (enkelttjenester)

Les mer

Enighet i oppgjøret i staten

Les mer

Hovedtariffavtalen i staten

Les mer

Mellomoppgjøret for KA (fellesrådene m.m.) i havn

Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Les mer