Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

«Chaplaincy på norsk» – ny konferanse 1. februar 2018

Les mer

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer