Seminar on the road: Salmereisen 2018, 21.-25. mai

Les mer

Masteroppgave om salmebruk og liturgi i gravferder i Den norske kirke

Les mer

Bokomtale: Ny økumenisk tidebønnbok

Les mer

Konsultasjon 20. september: Liturgiske ordninger ved dødfødsel

Les mer

Torgeir Nordvik med avhandling om «Læstadianerne og kirken» (2015)

Les mer

Mastergrad: Prester i møte med mennesker med nyåndelige erfaringer

Les mer

Høring: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par

Les mer

Rapport: Hvor ble det av mitt barn?

Les mer

Kirken innfører vigsel for likekjønnede par

Les mer

Høring: Dåp i Den norske kirke

Les mer