Forsiden < Emneknagg (Kirkeordning)

Kirkeordning

Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Les mer

Torgeir Nordvik med avhandling om «Læstadianerne og kirken» (2015)

Les mer

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Les mer

5. april 1942 – dagen da prestene la ned sitt embete

Les mer

Signering av grunnleggende avtaler med ny arbeidsgiver

Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Les mer

Det konfesjonelle og det nasjonale – og det kirkelige

Les mer