Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer