Forsiden < Emneknagg (Kirkeordning)

Kirkeordning

Kirkeordning for Den norske kirke – foreløpige synspunkter

Les mer

Høringen om ny kirkeordning utsatt

Les mer

Kirkerettsseminar 24. mai 2018: Den norske kirke fra statskirke til fri folkekirke – rettslig regulering og privat autonomi

Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Les mer

Torgeir Nordvik med avhandling om «Læstadianerne og kirken» (2015)

Les mer

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Les mer