Forsiden < Emneknagg (Kirkeliv)

Kirkeliv

Bokomtale: Global kristendom

Les mer

Kirken mot 2030. Seminar om menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn 6.3.2019

Les mer

Konferanse: Kirkens ansvar for barns rettigheter 8.1.2019

Les mer

Julehilsen fra Etiopia 2018: Takk for mulighet og tillit

Les mer

Bokomtale: Kirkesamfunn i Norge. Innføring i kirkekunnskap

Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Les mer

Seminar om Religiøs helbredelse i dag

Les mer

Jervell-seminar: Venstrevridd kirke?

Les mer

Høringsuttalelse: Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029

Les mer

Avhandling: Karen Marie Leth-Nissen «Churching alone». Om den danske folkekirke på organisasjons-, individ- og samfunnsnivå.

Les mer