Seminar 12. januar 2018: Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer