Seminar 12. januar 2018: Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Essaykonkurranse: Luther som utfordring og ressurs i dagens folkekirke

Les mer

Torgeir Nordvik med avhandling om «Læstadianerne og kirken» (2015)

Les mer

Den viktigste veien er veien hjem – pilegrimsvandringer, reformasjonsjubileum og slikt

Les mer

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Les mer

Reformasjon nå – videoressurser

Les mer

Master: Hvordan vil menighetsstaben bli ledet?

Les mer

Bokomtaler: Kort og godt om reformasjonen

Les mer

Seminarrapport: Folkekirken og folkets kirker

Les mer