Forsiden < Emneknagg (Hovedtariffavtale)

Hovedtariffavtale

Enighet i hovedoppgjøret i Virke

Les mer

Nå starter tariffoppgjøret i KA

Les mer

Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Hovedtariffavtalen i staten

Les mer

Mellomoppgjøret for KA (fellesrådene m.m.) i havn

Les mer

Signering av grunnleggende avtaler med ny arbeidsgiver

Les mer

Konfliktberedskap vinter og vår 2017

Les mer