Høringsuttalelse: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Les mer

Høringssvar: Veien til vigslet tjeneste (Bispemøtet)

Les mer