Forsiden < Emneknagg (Forkynnelse)

Forkynnelse

Mer enn eventyr – Kirkerådets kulturkonferanse 22.-23. mai 2018

Les mer

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist til arbeidsgiver 15. mars 2018

Les mer

Seminarrapport: Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther

Les mer

«Æstetik, erkjendelse og tro» – noen bilder fra Nordisk homiletisk konferanse i København

Les mer

Hvorfor prekenkonkurranser er en dårlig ide

Les mer

Nordisk Homiletikkonferanse 24.-25. august i København – konferansestipend

Les mer

Er presten Gisle verdens beste unge forkynner?

Les mer

Mastergrad: Prester i møte med mennesker med nyåndelige erfaringer

Les mer

Bokomtale: Hellige ord i vanlige liv

Les mer