Forsiden < Emneknagg (Forkynnelse)

Forkynnelse

Konferanserapport: Mikkelsmesskonferansen 2018 Kirkelig handling – folkelig høytid

Les mer

Søk videreutdanning innen 15. september: Teologi og forkynnelse i høytidene og PKU

Les mer

Mer enn eventyr – Kirkerådets kulturkonferanse 22.-23. mai 2018

Les mer

Seminarrapport: Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther

Les mer

«Æstetik, erkjendelse og tro» – noen bilder fra Nordisk homiletisk konferanse i København

Les mer

Hvorfor prekenkonkurranser er en dårlig ide

Les mer

Nordisk Homiletikkonferanse 24.-25. august i København – konferansestipend

Les mer

Er presten Gisle verdens beste unge forkynner?

Les mer

Mastergrad: Prester i møte med mennesker med nyåndelige erfaringer

Les mer