Det konfesjonelle og det nasjonale – og det kirkelige

Les mer

Master: Økumeniske tendenser i Zinzendorfs teologi

Les mer

Konferanserapport: «Kirken» på reformasjonstiden

Les mer

Seminarrapport: Kirke i Norden nå

Les mer

Bokomtale: Folkekirke – nå?

Les mer