Forsiden < Emneknagg (Arbeidsvilkår)

Arbeidsvilkår

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Les mer

KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

Les mer

Hovedtariffavtalen i staten

Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Les mer