Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Les mer

KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Les mer

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer