Forsiden < Emneknagg (Arbeidstid)

Arbeidstid

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Les mer

Signering av grunnleggende avtaler med ny arbeidsgiver

Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Les mer

Tar grep for å skaffe flere prester til Nidaros bispedømme

Les mer

Feil om kirkens prioriteringer

Les mer

Prestenes arbeidstid endelig under kontroll

Les mer

Forandrer arbeidstid presteidentiteten?

Les mer

Personalreglement for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet)

Les mer